vrijdag 15 maart 2013

Bezoek aan kerken in ChurachandpurVerslag van woensdag 6 maart.
Vandaag een druk programma voor de boeg. De wekker loopt af om kwart voor zes 's morgens!
We zijn te gast bij de Women Missionary Society in het district Phairam. Voor vanmorgen zijn veel bezoekjes aan locale kerken hier in de regio; het eerste bezoek al  tussen zeven en acht uur! Joycy, de coordinator van de vrouwengroepen, begeleidt ons de hele dag.
De eerste kerk is in het dorpje Ngurte. De weg erheen gaat over min of meer verharde wegen of zandpaden en gaat door een mooie omgeving van rijstvelden - nu nog droog omdat het niet het goede seizoen nog is - en op de achtergrond een prachtig berglandschap. De woningen in het dorpje zijn vaak omheind door schuttingen van bamboe en bananenblad, overal zien we bedrijvigheid - de was wordt gedaan buiten bij het huis of in de rivier.
Als we aankomen bij het kerkje - van bamboe en hout gemaakt - zien we al gemeenteleden klaarstaan om ons te verwelkomen. Snel worden stoelen voor ons aangesleept en voor zichzelf worden de kerkbankjes uit de kerk naar buiten gehaald en daar zitten we dan tegenover elkaar...
De pastor is er, een ouderling, verder een aantal vrouwen van het vrouwencomité.  Deze gemeente heeft 120 leden, het kerkje is klein, men is bezig met uitbreiding. Het kan nog wel lang duren voordat dit klaar is, omdat eerst weer geld gespaard moet worden. Pastor Robat vertelt dat ze uitgezien hebben naar onze komst, en dat ze voor ons bidden. Ook vragen ze voorbede voor zichzelf. Het is voor hen én voor ons bijzonder om elkaar te ontmoeten, ieder op onze eigen plek werkend in het koninkrijk van God. We zingen een paar liederen voor hen en dan zingen zij voor ons. Voor begeleiding hebben ze een trom erbij, ook is er iemand die de te zingen regel eerst hardop zegt zodat iedereen kan nazingen ( later op de dag blijkt dat dit in elke kerk zo is).
De tweede kerk is Valpakawt; ook weer een klein kerkje met 100 leden, 16 huishoudens. De pastor kan niet aanwezig zijn; zijn vrouw neemt de honneurs waar en vertelt hoe de vrouwen in de gemeente bezig zijn om hun jaarlijkse financiële doelen te halen voor het missionaire werk.  Dit doen ze o.a. door vasten en bidden - ze slaan een maaltijd over en de rijst die hiermee uitgespaard wordt, nemen ze mee naar de kerk, waarna dit wordt verkocht voor het goede doel. Daarnaast is afspraak dat iedere vrouw per jaar een hoeveelheid brandhout brengt, wat ook weer verkocht wordt. Ook spaart men nog geld in een houten box die wekelijks rondgaat; wat men hierin stopt wordt ook verkocht. Dit geld is bestemd voor diaconaat bijv. als iemand ziektekosten heeft. In deze gemeente zijn de meeste leden van jongsaf aan christen. Onlangs heeft men een bijeenkomst gehad ter versterking van het geloof, waar men veel aan gehad heeft. Ook hier sluiten we ons bezoek weer af met wederzijds elkaar toezingen, waar we allemaal van genieten.
Een extra bezoekje wordt gebracht aan de kerk van Saikot. Dit is een erg grote kerk, van ongeveer 400 leden. Men heeft een mooi kerkgebouw gebouwd en is nu bezig met de pastorie en een gebouw voor de zondagsschool. Dit alles met steun van de GKV  Zwijndrecht. Bij een vorig bezoek heeft Ria de opening verzorgd, dus was het leuk om even langs te gaan.
Weer verder - de kerk van Thingchom en  Saidan. We zitten voor de kerk, meteen wordt in het midden een 'missionary box' gezet in de vorm van een kerkgebouw. Bijbeltekst uit Lucas 6:38 staat erop, zeer van toepassing, lees het maar na! De mensen hebben hier héél veel over voor de kerk en de zending, hier kunnen we  veel van leren. Deze gemeente heeft 190 leden, en 36 leden van de vrouwengroep. Omdat ze zo blij zijn met onze komst, krijgen we een kadootje: de dames een halskettinkje en voor Peter een mooie sjaal. Ook hier gaan we ter afscheid met elkaar bidden en voor elkaar zingen! Ook vertellen wijzelf natuurlijk ook iets: we doen de groeten van onze kerken (kaartjes van gemeenteleden worden hierbij uitgedeeld) en vertellen dat we het zo  bijzonder vinden om elkaar te zien in het besef dat we broeders en zusters zijn door geloof in Christus verbonden.
De volgende gemeente is die van M.Ramthai.  Ook hier staan mensen ons al weer op te wachten. Sowieso wel heel bijzonder, omdat ze speciaal voor ons deze dag niet aan het werk zijn gegaan en daarmee dus een dag geen geld zullen verdienen!  Vaak werken mensen namelijk als dagloner.
De ouderling en de secretaresse van de vrouwengroep nemen de leiding en vertellen iets over de gemeente. Hier zijn 60 leden; ook hier wordt door de vrouwen heel veel gedaan om de financiële doelstellingen te halen. Men komt een paar keer per week bij elkaar om te bidden, ze gaan ook bij elkaar thuis op huisbezoek. Hier is ook een nieuw kerkgebouw nodig; ook hiervoor hebben vrouwen initiatief genomen om geld te sparen; in vertrouwen op God wordt begonnen. 
Dan de gemeente Bethel;  behalve de pastor, een aantal ouderlingen en vrouwen  treffen we hier ook een paar honden aan die rustig de kerk in en uitlopen zonder dat er iemand van opkijkt!
Ook hier wordt weer benadrukt dat men heeft uitgezien naar onze komst en dat men het als een bemoediging ervaart om elkaar te ontmoeten. In deze gemeente zijn 11 adressen met 65 leden. Maar twee kerkleden hebben een vaste baan, anderen moeten allemaal als dagloner aan inkomen zien te komen. Ook deze vrouwen zijn zeer actief en creatief  om geld binnen te halen voor het missionaire werk.  In deze gemeente bidt men wekelijks voor kerkleiders, voor ons in Nederland, voor de regio, voor verslaafden, voor kerkbouw; men is sinds 6 jr hiermee actief begonnen en heeft veel gebedsverhoring mogen meemaken! De ouderling vertelt dat de vrouwengroepen heel actief zijn in de kerk; dat ze veel initiatieven nemen en dat de kerk hier niet zonder kan. Men dankt Jezus Christus hiervoor. Hij vertelt ook dat de kerkdeur nooit op slot is; iedereen mag binnen komen voor gebed of gesprek.
Joycy's ouders wonen naast de kerk, dus brengen we daar ook nog een kort bezoekje.
Tenslotte nog even langs het WMS huis waar we gastvrij ontvangen worden door ouderling Pulamte en zijn vrouw. Hier kunnen we ook kort een blik werpen op een naaiatelier, waar meisjes leren werken met de naaimachine.
Na zoveel indrukken, eindelijk onze lunch!  Daarna gaat het programma gewoon weer verder.
's Middags is er een vrouwenbijeenkomst, waar we deels weer dezelfde mensen ontmoeten die we 's morgens in hun eigen kerk zagen. Na de opening gaan de vrouwen vertellen aan elkaar wat ze al hebben gedaan om hun financiële doelen te halen; het is erg warm en het kost ons moeite om wakker te blijven. Daarna bijbelstudie waarbij men van ons een bijdrage verwacht;  we gebruiken hierbij opnieuw de overdenking over Psalm 23; nu zien we een aantal vrouwen van hen die zitten te knikkebollen..!  Als we weer met elkaar gaan zingen, wordt het beter. We praten met elkaar na over wat 'de Heer als onze Herder' voor ons leven betekent. Het is fijn om te merken dat de gesprekken goed op gang komen en ervaringen worden gedeeld. In ons groepje vertelt een vrouw dat de regel "Hij waakt over onze ziel" haar in het hart raakte.
Om een uur of vijf gaan we met elkaar eten, op hun manier: zonder bestek rijst  eten, gewoon met je handen.. Moet even wennen, maar wel gezellig zo met elkaar!
's Avonds is er nog een 'worship meeting',  een kerkdienst in de lokale kerk, met mannen, vrouwen, jongeren.  De kerkenraad heeft de regie aan het vrouwencomité  overgelaten. Alleen aan het eind wordt de zegen uitgesproken door de dominee. Aan ons wordt gevraagd ons voor te stellen en hierbij doen we opnieuw de groeten vanuit onze eigen gemeenten en we spreken af wederzijds voor elkaar te blijven bidden. Een jongerengroep zingt zeer enthousiast, mooie liederen met begeleiding van trom en keybord.  Ria houdt een overdenking over Filippenzen 1  en Ineke geeft een kadootje 'een parel in een hand' waarbij ze vertelt dat wij waardevol en veilig, geborgen zijn in de hand van God. Opnieuw krijgen wijzelf weer kadootjes omdat men zo blij is met onze komst... je zou er verlegen van worden.
Al met al een drukke, maar ook een fijne dag met veel indrukken. Dank aan God voor het werk dat Hij hier is begonnen in de harten van mensen. De liefde en de toewijding die hier zichtbaar zijn voor het Koninkrijk van God.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten